Vyhledávání

Drobečková navigace

Karlov > Služby > Poradna > Očkování

Očkování

Od roku 2018 se zásadně mění očkovací kalendář pro děti i dospěléanimace strikacka.gif

Od 1. ledna 2018 se zásadně mění nastavení českého očkovacího kalendáře, a to včetně počtu aplikovaných dávek a intervalů mezi nimi. Poslanecká sněmovna schválila dne 30. 6. 2017 novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde v části věnované hrazeným službám dochází ke změnám a k rozšíření úhrady vybraných očkování ze zdravotního pojištění.

Očkování začíná hexavakcínou, která chrání děti proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Nyní se očkuje ve schématu 2+1, tedy celkově třemi dávkami, oproti čtyřem dávkám před rokem 2018.

Nově se zavádí úhrada očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) také pro chlapce ve věku 13 let. Dívky mají tuto vakcinaci hrazenou již od roku 2012. Důvodem tohoto rozšíření dobrovolného plošného očkování chlapců je genderová vyváženost i rychlejší populační dopad v případě, že jsou obě pohlaví očkována souběžně. Další změny v očkování se týkají novorozených dětí i seniorů,“ informoval na dnešní tiskové konferenci náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

U očkování proti pneumokokovým onemocněním je možné nově uhradit také dvě dávky základního očkování pro kojence ve věku do sedmého měsíce věku dítěte. To ve své podstatě znamená přechod na očkování ve schématu 2+1.

Novinkou je také zavedení úhrady takové vakcíny proti pneumokokovým onemocněním u osob ve věku 65+, kterou schválí Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě doporučení Národní imunizační komise (NIKO).  

Nově se zavádí úhrada očkování u vybraných, chronicky nemocných, rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Jedná se o úhradu očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, pneumokokovým onemocněním, onemocněním vyvolaných Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce u pacientů s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pacientů po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pacientů se závažným imunodeficitem nebo u pacientů po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Další klíčovou změnou je novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem.

Základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B se nově provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Tímto opatřením je i zde realizováno schéma 2+1. U nedonošených dětí zůstává nadále v platnosti očkovací schéma 3+1.

Zásadní změnou je také stanovení horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a posun druhé dávky. Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do osmnáctého měsíce věku dítěte. Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

Děti se již také nepřeočkovávají proti tetanu v době mezi 14. a 15. rokem věku - to se provádí ve věku mezi 25 a 26 lety a další přeočkování má následovat vždy po každých 10 - 15 letech.

Do novely vyhlášky bylo doplněno, že není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Očkovací kalendáře

  • očkovací kalendář pro dospělé zde
  • očkovací kalendář pro děti v ČR platný k 1. 1. 2018 zde

Očkovací kalendáře : zdroj Česká vakcinologická společnost ČLS JEP.

Očkování nepovinná

  • můžete využít očkování proti chřipce, rakovině děložního hrdla, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, meningokokové meningitidě, planým neštovicím, případně "cestovní očkování" např. proti břišnímu tyfu, choleře, žluté zimnici apod. Tato dobrovolná očkování si hradí klient sám - jak cenu vakcíny, tak i její aplikaci
  • očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pacienti nad 65 let věku, pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním  režimem
  • očkování proti lidskému papilomaviru mají podle zákona hrazené z veřejného zdravotního pojištění dívky i chlapci ( chlapci od 1.1.2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14.roku věku. Papilomaviry mohou způsobit nejen rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory ( penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice
  • očkování proti pneumokokům je hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku ( hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku). Také je hrazeno u pacientů nad 65 let
  • nabízí se možnost očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, invaznímu onemocnění vyvolaném původcem Haemophilus influenze typu B a to u pacientů s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, závažné primární nebo sekundární imunodeficity atd.

Zdroj