Vyhledávání

Drobečková navigace

Karlov > Služby > Poradna > Často se ptáte

Často se ptáte. Otázky a odpovědi

Upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že dotazy na doplatky u léků odpovídáme pouze při osobní návštěvě v lékárně. Chceme držet pro Vás přijatelné doplatky, ale zároveň je příliš neukazovat konkurenci. Děkujeme za pochopení.

Ochranný limit na započitatelné doplatkyRoční limit na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění a byly vydané na území ČR, je od 1. 1. 2018 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění takto :

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Do 31. 12. 2017 byl limit 2 500 Kč pro děti do 18 let a pojištěnce nad 65 let, pro všechny ostatní pojištěnce 5 000 Kč za kalendářní rok.

Co se do limitu započítává?

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, pokud byly předepsané na recept pojištěncům starším 65 let (včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku). Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví MZ vyhláškou.

Regulační poplatky ve výši 90 Kč za využití pohotovosti se do limitu nezapočítávají.

Co jsou započitatelné doplatky za léčivé přípravky?

Pojištěnec doplácí u částečně hrazených léčivých přípravků rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

Do ochranného limitu se započítávají zaplacené doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší (a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání). Výjimkou je situace, kdy předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit – pak se doplatek do pacientova limitu započítává v plné výši.

Co se stane při překročení ochranného limitu?

Zdravotní pojišťovny pojištěncům vyplácejí částky započitatelných doplatků, které přesáhnou daný limit, a to buď složenkou, nebo na základě žádosti převodem na účet.

Pokud nestihnete uplatnit poštovní poukázku na České poště v termínu její platnosti, o přeplatek nepřijdete. Nevyplacené přeplatky za 1.-3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku jsou vyplaceny souhrnně ve 4. čtvrtletí (vypláceno v únoru následujícího roku). Pokud si však nestihnete vyzvednout poštovní poukázku s přeplatkem za 4. čtvrtletí, musíte se dostavit na nejbližší klientské pracoviště a zažádat o opakované vyplacení přeplatku. Ideálním řešením tedy je sdělit nám své bankovní spojení pro zasílání přeplatků na doplatcích.

Částka překračující limit bude vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

Jak se pojišťovna o překročení limitu dozví?

Poskytovatelé lékárenské péče sdělují zdravotním pojišťovnám informace o doplatcích, které se započítávají do limitu, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se doplatek váže, výše zaplaceného doplatku a dne vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pojištěnec tedy nemusí částky sám sledovat. Na vyžádání však v lékárně dostane doklad o zaplacení započitatelného doplatku (s uvedením názvu přípravku nebo potraviny, k němuž se doplatek váže, výše doplatku, čísla pojištěnce, razítkem poskytovatele a podpisem osoby, která doplatek přijala).

Zdroj : www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky

 

Elektronické recepty - užitečné informace zde

Co se rozumí pod pojmem generická substituce?

Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivého přípravku najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví

Jak dlouho platí recept a kolik balení léku můžu dostat?

Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě.

Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky:

  • antibiotika a chemoterapeutika: 14 kalendářních dní
  • recept vystavený pohotovostní službou: 1 den následující po dnu jeho vystavení
  • opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení
  • poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů, nestanoví-li předepisující lékař jinak.

Nově lze napsat na recept 1 balení léku bez ohledu na jeho velikost anebo více balení léku, ale tehdy maximálně na pokrytí léčby trvající 90 dnů. Lékárníci toto musí od 11. 3. 2008 hlídat a případně upravovat. Víc jim pojišťovny za recept neproplatí.

Z následující tabulky lze zjistit kolik balení pojišťovna proplatí ( vlevo tučně velikost balení např.počet tablet, nahoře tučně množství užité za den, v průsečíku řádku a sloupce počet balení)

Jak je to s poplatky na výdej léků?

Od 1. 1. 2015 se regulační poplatky za recepty ze zákona nevybírají.